CrossFit 23 september 

A.På 10-15 minuter bygg upp till dagens 85% eller mer av din 1-RM Back Squat,

B.

E3 M, 15 minuter 5 set

Back Squat x 2-3 reps @ 30X1
C.

På 2 minuter 

250 Meter rodd

Max Rep Squat Cleans 60/42,5

Vila 2 minuter mellan seten, gör fyra set

Annonser

CrossFit 16 september 

A.Deadlift x 15 rep @ 2011

15-20 s vila

Strikt Handstand Push-Ups x Max Reps

2minuter vila 

Deadlift x 10 rep @ 2011

15-20 s vila

Strikt Handstand Push-Ups x Max Reps

 2minuter vila 

Deadlift x 5 rep @ 2011

15-20 s vila

Strikt Handstand Push-Ups x Max Reps
Öka vikt marken varje set. Hitta en vikt som blir mycket utmanande de sista  2-3 repsen i varje set.

Om du inte klarar 5-6 strikta handstand push-ups gör L-Seated Dumbbell Press med en vikt som du klarar minst 10 rep med i första setet 
B.

På två min, Amrap 

10 Alternerande Utfallssteg bakåt 50/30 kg

10 Push Press 50/30

2 minuter vila, gör 4 varv