13 januari – Bulgarian bag

”Provsmak” på Bulgarian bag övningar: Twist, snatch, arm-throw, swing, Around-the-world

 

Texas workout – ta dig så långt du hinner på 3 min:

1 snatch 1 push up

2 snatch 2 push up

3 snatch 3 push up

4 snatch 4 push up

5 snatch 5 push up

6 snatch 6 push up

7 snatch 7 push up

8 snatch 8 push up

9 snatch 9 push up

10 snatch 10 push up

 

13 Januari – Kettlebell

Introduktion Kettlebell clean&jerk samt utfallssteg

På tid 3 varv av:

5 c&j

20 utfallssteg

 

introduktion kettlebell snatch samt air squat

På tid 3 varv i lag om 2 av:

15 kettlebell snatch

25 air squats

 

Introduktion Ryska swingar

Tabata 20s arbete 10s vila x8

Ryska swingar – så många du hinner

 

Vikt på kettlebell väljs individuellt.